Weź udział -

Tool Fair - targi narzędzi edukacyjnych


Tool Fair to spotkanie osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujących w swoich działaniach edukację pozaformalną.

Cel

Tool Fair Poland odbędzie się w Warszawie i potrwa dwa dni. Udział weźmie 60 międzynarodowych uczestników. Cele wydarzenia:
- wymiana doświadczeń,
- odkrywanie nowych pozaformalnych metod pracy z młodymi ludźmi,
- promowanie pracy z młodzieżą w kontekście lokalnym.
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, a także będą mieli okazję zaprezentować swoje działania.

Dofinansowanie

Zakwaterowanie, wyżywienie i inne opłaty pokrywa polska Narodowa Agencja.

Dodatkowe informacje

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-poland-2-polish-edition-new-date.8660/