Eurokalendarz

Europejski Dzień Ekonomii Społecznej

Od słów do czynów – tak brzmi hasło międzynarodowego spotkania instytucji i organizacji zaangażowanych w promowanie ekonomii społecznej.Inicjatorem spotkania jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC). W dyskusji biorą również udział przedstawiciele podmiotów współpracujących z EESC oraz zaproszeni eksperci.

Celem konferencji jest analiza aktualnej sytuacji, poszukiwanie synergii oraz dyskusja nad możliwymi działaniami, które przyczynią się do uwolnienia potencjału sektora ekonomii społecznej.

Dodatkowe informacje na stronie EESC.

Data utworzenia: