Eurokalendarz

Europejski Dzień Stażystów

Aż 30 proc. staży zawodowych organizowanych w Europie nie pozwala na zdobycie jakichkolwiek kompetencji. Organizacje młodzieżowe ze Starego Kontynentu prowadzą kampanię, by to zmienić. Jej kulminację zaplanowano na 10 listopada.


Celem Dnia jest zwrócenie uwagi decydentów i przedsiębiorców na słaby poziom oferowanych staży i praktyk zawodowych. Uczestniczące w przedsięwzięciu organizacje pozarządowe z ośmiu krajów UE domagają się również przyspieszenia działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród młodzieży.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że obecnie bez pracy w Europie jest 5,7 mln osób do 26. roku życia. Wiele z nich, szukając zatrudnienia, korzysta ze staży. 59 proc. ofert dotyczy jednak pracy bez wynagrodzenia, a ok. 30 proc. nie wiąże się ze zdobyciem jakichkolwiek nowych kompetencji. Co gorsza – aż 40 proc. stażystów pracuje bez umowy. Młodzi ludzie nie są więc objęci ubezpieczeniem.

Głównymi organizatorami Europejskiego Dnia Stażystów są Europejskie Forum Młodzieży oraz Generation Precaire i InternsGoPro.

Więcej informacji na stronie przedsięwzięcia.

Data utworzenia: