Eurokalendarz

Europejski Rok Młodzieży

Rok 2022 będzie należał do młodych. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja Europejska zamierza poszerzyć współpracę z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi, aby móc lepiej realizować działania na rzecz młodych ludzi.


Naczelną ideą Europejskiego Roku Młodzieży jest włączanie młodych w procesy konsultacyjne i decyzyjne, wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz zachęcanie do większego zaangażowania w sprawy obywatelskie. 

Realizację tych postulatów ma zapewnić nowy instrument stworzony w celu ożywienia gospodarki po pandemii - NextGenerationEU, w ramach którego mają powstać nowe miejsca pracy oraz możliwości edukacyjne dla młodych ludzi. Nad realizacją programu Europejskiego Roku Młodzieży w poszczególnych państwach członkowskich czuwać będą koordynatorzy krajowi. 

Data utworzenia:

stopka strony