Eurokalendarz

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Każdy 43. tydzień kalendarzowy roku to czas, w którym w całej Europie następuje kulminacja działań prowadzonych w ramach kampanii na rzecz bezpieczeństwa pracy, organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).


W trakcie Tygodnia organizowane są setki różego rodzaju wydarzeń uświadamiających to, jak ważne jest przestrzeganie w trakcie pracy zasad bezpieczeństwa. W wielu miestach Europy organizacje pracowników oraz pracodawców przygotowują wystawy, konkursy, szkolenia i konferencje poświęcone zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom.

Do udziału w kampanii są zachęcani:
- pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa;
- menedżerowie, kadra kierownicza i pracownicy;
- specjaliści BHP;
- przedstawiciele związków zawodowych;
- stowarzyszenia pracodawców;
- ośrodki edukacyjno-szkoleniowe;
- instytucje i organizacje ubezpieczeniowe i prewencyjne.

Więcej informacji na stronie.

Data utworzenia: