Eurokalendarz

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej

Coroczna impreza, podczas której władze lokalne ze wszystkich państw członkowskich Rady Europejskiej spotykają się z obywatelami i wspólnie z nimi podejmują współpracę nad różnymi bieżącymi projektami.


Nadrzędnym celem Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej jest wspieranie, promowanie i upowszechnianie uniwersalnych wartości Rady Europy, takich jak demokracja i prawa człowieka oraz zapewnienie uczestnikom możliwość przyłączenia się do europejskiej sieci zaangażowanej na rzecz promowania uczestnictwa obywateli na szczeblu lokalnym.

Termin tygodnia nie jest przypadkowy, ponieważ upamiętnia przyjęcie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy przy Radzie Europy. Wydarzenie to miało miejsce 15 października 1985 roku w Strasburgu.

Więcej informacji:

http://www.congress-eldw.eu/

Data utworzenia: