Eurokalendarz

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jaką ofertę mają władze różnych szczebli dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw? Zainteresowani mogą się o tym przekonać co roku jesienią.


Komisja Europejska organizuje wtedy Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.

W krajach członkowskich organizowane będą różnorodne wydarzenia o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane do funkcjonujących i potencjalnych przedsiębiorców m. in. konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, konkursy, targi, wystawy, dni otwarte.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week/index_en.htm

Data utworzenia: