Eurokalendarz

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Kilka tysięcy imprez w całej Europie – tak w ostatnich latach wyglądał Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Ekologiczna świadomość rośnie, ale wciąż może być większa.


Wydarzenia organizowane w trakcie Tygodnia mają zwracać uwagę mieszkańców Starego Kontynentu na ogrom produkowanych przez nich śmieci oraz spopularyzować sposoby ograniczania ich ilości i odpowiedniego postępowania z odpadami.

Ustanowienie Międzynarodowego Tygodnia Redukcji Odpadów było częścią przyjętej w 2005 r. przez Komisję Europejską „Strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu”. Po raz pierwszy Tydzień zorganizowano w 2007 r.

Więcej informacji:
http://www.ewwr.eu/en

Data utworzenia: