Eurokalendarz

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Wydarzenie ma podkreślać gotowość miast i regionów do ściślejszej współpracy m.in. na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.


Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie, podczas którego miasta i regiony mają okazję pochwalić się sposobami na wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej oraz udowadniają znaczenie poziomu lokalnego i regionalnego dla dobrego funkcjonowania całej Europy.

Więcej informacji:
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.interregeurope.eu/euregionsweek/


#regiony #miasta #rozwój

Data utworzenia: