Eurokalendarz

Europejski Tydzień Sportu

Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim. Tegorocznej edycji wydarzenia przyświeca hasło "It's time to #BeActive!".


Celem wydarzenia jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym. W wykonaniu tego zadania pomóc mają m.in ambasadorowie Europejskiego Tygodnia Sportu - rolę tę pełnić będą znane osobistości ze świata sportu.

Promowany będzie przede wszystkim sport masowy, uprawiany regularnie, który zdaniem inicjatorów Tygodnia powinien stać się stałym elementem życia mieszkańców Wspólnoty.

Więcej informacji

Data utworzenia: