Eurokalendarz

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych

Ogólnoeuropejskie forum, które łączy, informuje i zachęca młodych twórców multimedialnych do bycia w centrum procesu integracji europejskiej.


Na Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych (EDMM) co rok zjeżdżają się dziesiątki młodych dziennikarzy z całej Unii Europejskiej. Uczestnicy biorą udział w warsztatach multimedialnych, dyskusjach politycznych, produkcjach medialnych oraz poznają zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i środowiska mediów międzynarodowych.

Organizatorami wydarzenia są Parlament Europejski i European Youth Press.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/youthmediadays

Data utworzenia: