Eurokalendarz

Międzynarodowy Rok Pracowników Ochrony Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia chce docenić w ten sposób pracowników służby zdrowia, którzy od początku pandemii koronawirusa walczą o zdrowie milionów ludzi na całym świecie.


Do pracowników ochrony zdrowia zalicza się wszystkie osoby pracujące na rzecz służby zdrowia, zdrowia publicznego i obszarów pokrewnych. Są to m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci i fizjoterapeuci, ale także pracownicy opieki psychiatrycznej, pracownicy opieki społecznej, radiologowie, pracownicy laboratoriów i inni.

Podczas 73. Światowego Zgromadzenia Zdrowia państwa członkowskie podkreśliły kluczową rolę pracowników służby zdrowia w zapewnianiu dobrobytu jednostek i całych społeczności, szczególnie podczas sytuacji kryzysowych.

Przez cały rok WHO będzie działać na rzecz:
- poprawy warunków pracy,
- zwiększenia nakładów finansowych przeznaczonych na edukację,
- ochrony zdrowia (również psychicznego) pracowników służby zdrowia.

Więcej informacji

Data utworzenia: