Europejska Sieć Integracji (EIN)


Celem sieci jest promowanie współpracy pomiędzy różnymi szczeblami administracji krajowej, lokalnej oraz regionalnej, organizacjami społecznymi oraz innymi sieciami szczebla europejskiego.

Oprócz regularnych spotkań członkowie sieci uczestniczą w innych działaniach wzmacniających proces wzajemnego uczenia się, takich jak wizyty studyjne, przeglądy polityk wspomaganych przez Komisję Europejską, projekty partnerskie oraz warsztaty, które dotyczą konkretnych aspektów polityki integracyjnej.

stopka strony