EUronavigator -

Krajowe Centrum Europass


Europass to sieć europejska, którą tworzy 38 krajowych biur w 36 krajach. Od 1 lipca 2020 to także zdigitalizowana usługa internetowa do prezentacji indywidualnych kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia Europejczyków na rynku pracy i edukacji. 

Podobnie do funkcjonujących wcześniej dokumentów Europass, usługa dostępna jest w spójnej formie na obszarze całej Europy, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw kandydujących. 

Aktualnie usługa obejmuje cyfrowy profil Europass online, Europass – CV, Europass – Mobilność, a także trzy grupy suplementów do dyplomów Europass: Suplementy do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz dwa rodzaje suplementów dla absolwentów kształcenia zawodowego: zdobytych w systemie kształcenia branżowego oraz rzemiośle.

stopka strony