EUronavigator -

Krajowe Centrum Europass


Europass to sieć europejska, którą tworzy 38 krajowych biur w 36 krajach. Od 1 lipca 2020 to także zdigitalizowana usługa internetowa do prezentacji indywidualnych kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia Europejczyków na rynku pracy i edukacji. 

Podobnie do funkcjonujących wcześniej dokumentów Europass, usługa dostępna jest w spójnej formie na obszarze całej Europy, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw kandydujących. 

Aktualnie usługa obejmuje cyfrowy profil Europass online, Europass – CV, Europass – Mobilność, a także trzy grupy suplementów do dyplomów Europass: Suplementy do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz dwa rodzaje suplementów dla absolwentów kształcenia zawodowego: zdobytych w systemie kształcenia branżowego oraz rzemiośle.

Dzięki zreformowanej usłudze promowanie i wspieranie korzystania z Europass przez osoby fizyczne i organizacje, takie jak pracodawcy, organizatorzy kształcenia, szkolenia i poradnictwa oraz inne właściwe organy daje szansę na skuteczne zaprezentowanie swoich kwalifikacji oraz osiągnięć na rynku pracy i edukacji online, nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Ponad to promuje rozpowszechnianie informacji na temat narzędzi, rozwoju polityki, wydarzeń, pojawiających się praktyk i tendencji związanych z mobilnością, umiejętnościami i kwalifikacjami, co pozwala pracodawcom znaleźć najlepszych pracowników.

Co więcej, nowa platforma z pomocą sztucznej inteligencji potrafi łączyć oferty pracy z bazy EURES lub ofertę edukacyjną z bazy PLOTEUS z indywidualnymi preferencjami użytkowników Europass wskazując konkretne możliwości, konkretnym osobom. Platforma daje też możliwości
wiarygodnego digitalizowania nabytych umiejętności oraz uprawnień zawodowych, w postaci cyfrowych poświadczeń (z ang. „Digital Credentials”). Od początku funkcjonowania programu, powołanego do życia w 2004 roku, z naszych dokumentów skorzystało już ponad 150 milionów Europejczyków, a w okresie od 1 lipca 2020 nowa, cyfrowa usługa zdobyła 800 tys. nowych,
aktywnych użytkowników. Liczba ta stale rośnie. Założenia Krajowe Centrum Europass realizowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w ścisłej współpracy z Krajowym Centrum Euroguidance.

stopka strony