Sieci informacyjne UE (publikacja)


Broszura zawiera krótkie opisy i dane kontaktowe unijnych instytucji, które prowadzą – jako główny aspekt działań lub jako działania towarzyszące – usługi informacyjne. Wśród wymienionych znajdują się m.in. Eurodesk, EURES, Europe Direct, Europass, Eurydice, EuroGuidance, Enic-Naric i in.

Wydawca

Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a danym państwem członkowskim, poprzez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat różnych dziedzin polityki UE, działalności Komisji Europejskiej, a także inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa.

stopka strony