Cześć Dziewczyny!


Pierwsza edycja Programu Grantowego ,,Cześć Dziewczyny!” powstała jako odpowiedź na potrzeby milionów uchodźczyń i uchodźców, którzy zmuszeni byli uciekać z objętej wojną Ukrainy.

Cel

Granty mają trafić do inicjatyw społecznych, które posłużą poprawie sytuacji ukraińskich Kobiet i Dzieci. Celem programu jest wsparcie lokalnych projektów, które pomogą im stworzyć w Polsce drugi Dom.

Kto może aplikować

Program kierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, instytucji kultury, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego – utworzonych i działających zgodnie z prawem polskim oraz prowadzących działalność na rzecz społeczności na terenie Polski lub w Ukrainie – które mogą składać wnioski o przyznanie grantu w ramach Programu

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny oraz Regulamin dostępne na stronie internetowej Fundacji www.kulczykfoundation.org.pl i www.czescdziewczyny.pl

Wnioski będą rozpatrywane do dnia 16 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie o przyznaniu grantów zostanie umieszczone na stronach Fundacji oraz informacja o przyznaniu grantu i jego wysokości zostanie przekazana Laureatowi/Lauratce - do dnia 20 czerwca 2022 roku.

Dofinansowanie

Minimalna kwota, o którą może ubiegać się w ramach Programu to 50.000 zł, a maksymalna 100.000 zł

Budżet programu to 1.400.000 zł.

#wsparciekobiet #konkurs #grant #fundacjakulczyka

stopka strony