BAYHOST - Stypendia na naukę w Niemczech


Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach.

Dofinansowane działania:

Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia.   

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych.

Wysokość dofinansowania:
Roczne stypendium wynosi 10 236 euro (miesięcznie 853 euro).
Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 1013 euro miesięcznie, co stanowi 12 156 euro rocznie.

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie.

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony