BAYHOST - Stypendia na naukę w Niemczech


Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach..

Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach przyznaje Departament Nauki, Badań i Sztuki w Bawarii.Dofinansowane działania:
Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia.   

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych.Wysokość dofinansowania:
Roczne stypendium wynosi 8820 euro (miesięcznie 735 euro).
Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 895, - € miesięcznie, co stanowi 10,740, - € rocznie

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie o 3 lata.

Termin składania wniosków dla osób aplikujących po raz pierwszy: 1 grudnia 2019 r.
Termin składania zgłoszeń dla osób chcących przedłużyć stypendium: 28 lutego 2020 r.

Więcej informacji