Granty -

#BeInclusive 2023 EU Sport Awards


Sport to narzędzie do przełamywania barier społecznych, tworzenia poczucia tożsamości europejskiej i budowania bardziej inkluzywnego świata. Co roku Komisja Europejska nagradza organizacje, których działalność docenia siłę sportu w zakresie poprawy integracji społecznej grup defaworyzowanych. 

Cel

Zwiększenie widoczności najlepszych projektów, które wspierają integrację społeczną poprzez sport. 

Oprócz nagradzania konkretnych organizacji, przyznanie nagród ma również na celu zwiększenie widoczności i promocję innowacyjnych pomysłów, inicjatyw i najlepszych praktyk w całej Europie.

Organizacje europejskie częściej niż kiedykolwiek wykorzystują sport jako konstruktywny sposób włączania wszystkich środowisk: mniejszości etnicznych, uchodźców, migrantów, osób niepełnosprawnych, młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji lub wszelkich innych grup, które borykają się z trudną sytuacją społeczną. 

Zasady

Projekty powinny dotyczyć:

  • grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, marginalizowanych lub nieuprzywilejowanych, takich jak osoby w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub edukacyjnej,
  • osób z niepełnosprawnością i/lub problemami zdrowotnymi,
  • osób o różnym pochodzeniu kulturowym, takich jak migranci, uchodźcy, osoby należące do mniejszości etnicznych lub borykające się z barierami geograficznymi, itp.

Nominacje do Konkursu można zgłaszać w następujących 3 kategoriach:

Przełamywanie barier

#BeInclusive - Breaking barriers sport award  - kategoria ta ma na celu nagrodzenie projektów sportowych, które wykazują się determinacją, w pokonywaniu przeszkód.OP

Promowanie równości w sporcie

#BeInclusive - promoting gender equality in sport - kategoria dedykowana projektom sportowym, które promują równość płci w sporcie.

Sport dla pokoju

#BeInclusive - sport for peace - kategoria przeznaczona dla projektów, które kładą szczególny nacisk na promowanie równości i wartości europejskich. 

Kto może aplikować

Osoby fizyczne, prywatne i publiczne organy oraz międzynarodowe organizacje z państw UE i krajów partnerskich programu Erasmus+.

Formalności aplikacyjne

Ogłoszenie o konkursie.

Projekty można zgłaszać poprzez portal Funding & Tender Opportunities (F&TP), a procedurę konkursową przeprowadza niezależnie Komisja Europejska.

Budżet

Dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z 3 kategorii przewidziano nagrody - 10 000 euro dla zwycięzcy oraz po 2 500 euro za zajęcie 2 i 3 miejsca.

stopka strony