Bright Your Future


Bright your future to konkurs grantowy finansujący projekty wspierające osoby w wieku 18-35 lat w zakresie przedsiębiorczości oraz zwiększenia umiejętności na rynku pracy. 

Przykładem takiego projektu może być organizacja szkoleń dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości lub doskonalenia ich umiejętności tworzenia CV. 

Kluczowym natomiast jest zdefiniowanie szczegółowej grupy beneficjentów oraz określenie, na co zostanie przeznaczony grant finansowy np. zakup rzutnika i materiałów dydaktycznych do prowadzenia wcześniej wspomnianych szkoleń.

Konkurs składa się z dwóch etapów. 

W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest opracowanie koncepcji projektu społecznego, skupiającego się na wspieraniu osób w wieku 18-35 lat w zakresie rozwoju kompetencji poprawiających szanse na znalezienie zatrudnienia oraz przedsiębiorczości. 

Beneficjentami projektów są młodzi ludzie, którzy: stracili zatrudnienie lub nie mają możliwości na zatrudnienie w następstwie pandemii; pochodzą ze społeczności funkcjonujących w trudnych warunkach materialnych, które zostały znacząco dotknięte przez pandemię; pochodzą ze społeczności funkcjonujących w trudnych warunkach materialnych i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podjęli już pierwsze kroki w tym kierunku; odczuli psychologiczne skutki pandemii; studiują na uczelniach i cierpią na brak możliwości rozwoju kompetencji oraz umiejętności menedżerskich.

Spośród nadesłanych w Etapie I zgłoszeń komisja konkursowa wybierze 5 najlepszych Projektów, których autorzy zostaną zaproszeni do Etapu II.

Etap II  

Spośród 5 finalistów komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze projekty, które zostaną nagrodzone możliwością kilkumiesięcznej współpracy mentoringowej w celu rozwoju projektów zgłoszonych w konkursie oraz otrzymają grant finansowy o łącznej wysokości 10.000 zł.

Rejestracja dostępna pod linkiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej lub bezpośredniego kontaktu mailowego: maksymilian.bialas@bigram.pl

Regulamin konkursu.

Program finansowany jest przez Fundację Standard Chartered, a realizuje go Enactus Poland.

#brightyourfuture #konkursgrantowy

stopka strony