CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich


Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.

Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.

Program CEEPUS (III) wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej. Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy -  każdy kraj zapewnia odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej.

W programie biorą udział następujące państwa: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Węgry, Macedonia Północna, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Republika Słowacka i Słowenia. Prisztina / Kosowo

Dofinansowane działania

W ramach programu CEEPUS realizowane są następujące działania:
- tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów
- przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki
- prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne

Kto może ubiegać się o fundusze
Z programu mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi. Aplikacje odbywają się przez stronę internetową

Termin składania wnioskó:

  • na semestr zimowy  - do 15 czerwca;
  • na semestr letni - do 30 października;
  • rekrutacja ciągła: szkoły letnie -intensywne kursy, otwarty nabór w krajach członkowskich

Więcej informacji na stronie organizatora.