Cyfrowe supermoce

Konkurs grantowy w ramach projektu "Kompetencje 3.0"


Konkurs „Cyfrowe supermoce” prowadzony jest w ramach Projektu „Kompetencje 3.0” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Good Things Foundation.

Projekt „Kompetencje 3.0” jest skierowany do organizacji i instytucji, które chcą zdiagnozować stan swojego potencjału cyfrowego, podnieść kompetencje cyfrowe wśród swojego zespołu, a także poszerzyć swoją ofertę w dziedzinie technologii cyfrowych dla bezpośrednich odbiorców w środowisku lokalnym.

Cel

Celem konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów, spośród zgłoszonych przez uczestników, na warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, w trakcie których uczestnicy poznają m.in. platformę “Learn My Way” i umożliwienie ich realizacji poprzez przekazanie grantu w kwocie do 10 000 zł brutto, zgodnie z przesłanym opisem pomysłu i budżetem. 

Kto może aplikować

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury, spółdzielni socjalnych, kół gospodyń wiejskich, które działają na rzecz lokalnej społeczności, odpowiadając na problem wykluczenia cyfrowego, chcą poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie technologii cyfrowej, a następnie przekazywać tę wiedzę dalej wśród swoich odbiorców.

Zasady

Zadanie konkursowe polega na: 

a. opisaniu pomysłu na warsztat (lub warsztaty) dla min. 50 osób dorosłych, które będą wspierać i rozwijać kompetencje cyfrowe w oparciu o platformę “Learn My Way” i tematy na niej zawarte. Uczestnicy warsztatów powinni zrealizować min. jeden temat kursu na platformie e-learningowej “Learn My Way”. (LINK do platformy

b. przedstawieniu założeń realizacyjnych dla opisanego pomysłu: 

  • harmonogram realizacji pomysłu,
  • budżet realizacji pomysłu,
  • zaangażowani partnerzy lokalni.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać do 27 lipca 2022 r. za pomocą formularza online dostępnego pod linkiem: FORMULARZ.

Organizator Konkursu powoła komisję ekspertów, która dokona oceny zgłoszonych pomysłów i wybierze laureatów konkursu. 

Granty będą przyznawane wyłącznie na pomysły, realizowane w okresie pomiędzy 1 września 2022 r., a 31 października 2022 r.

Dodatkowe informacje

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie i regulaminem konkursu.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: kontakt@kompetencje3-0.pl , z dopiskiem: „Konkurs”.

#cyfrowesupermoce #kompetencje #konkursgrantowy #platformycyfrowe #FRSI

stopka strony