Discover EU - podróże przez Europę


Podróż koleją przez Europę jako prezent „od Europy” w roku 18. urodzin - to zamysł inicjatywy UE dla młodych mieszkańców Starego Kontynentu. Doświadczenie podróży ma również otworzyć młodzież na przekraczanie granic oraz poznawanie innych krajów i kultur.

Bilet DiscoverEU umożliwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, natomiast koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie. Samodzielnie również rezerwują sobie noclegi i planują program podróży. Konkurs jest częścią programu Erasmus+. 

W wyniku pandemii konkurs zawieszono wiosną 2020 r., ale już w październiku 2021 r. zaplanowano jego wznowienie. W najbliższej rundzie do wygrania aż 60 000 biletów! 

Kto może się zgłaszać:
- obywatele jednego z państw członkowskich UE oraz obywatele UK, 
- osiemnastolatkowie, a więc osoby urodzone między 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2003 r.
- w tej edycji konkursu Organizatorzy przewidzieli możliwość udziału wszystkich, którzy z powodu zawieszenia konkursu przez pandemię nie mogli w nim uczestniczyć. W najbliższej rundzie będą więc mogły dołączyć także osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2002 r.

Termin, czas i miejsce odbywania podróży:
- termin realizacji podróży: między 1 marca 2022 r. a 28 lutego 2023 r.;
- podróż może trwać minimum jeden dzień, a maksymalnie miesiąc;
- na trasie podróży musi się znaleźć co najmniej jeden kraj członkowski UE inny od kraju zamieszkania.

Zasady konkursu
Zgłoszeń dokonuje się online, poprzez formularz zgłoszeniowy. Niezbędne będzie podanie danych osobowych i szczegółów dotyczących podróży (patrz punkt poniżej). Przewidziano udział w quizie, który będzie zawierał pięć pytań wielokrotnego wyboru na temat kultury i różnorodności Europy oraz unijnych inicjatyw skierowanych do młodych osób. Ponadto trzeba będzie udzielić odpowiedzi na pytanie dodatkowe, co ułatwi Komisji Europejskiej wybór uczestników w sytuacji, gdy zgłoszeń będzie zbyt dużo.

Zasady odbywania podróży
Większość trasy laureaci pokonują koleją, ale bilet DiscoverEU umożliwia także, w wyjątkowych przypadkach, podróż autobusem lub promem. Istnieje możliwość zrealizowania podróży w grupie (maksymalnie 5-osobowej), a także wyboru elastycznego lub ustalonego planu podróży. W tym pierwszym można zaplanować dowolną liczbę krajów, które chce się odwiedzić, w tym drugim – tylko dwa. Maksymalna wartość biletu to 258 euro (na osobę). Bilety upoważniają do przejazdu 2. klasą lub klasą ekonomiczną.

Więcej informacji, szczegółowe zasady, najczęściej zadawane pytania i porady dla podróżujących są dostępmne na stronie konkursu. Warto także dołączyć do oficjalnej grupy na facebooku.

#konkursy #kultura #młodzież #podróże #Europa #discovereu