Discover EU - podróże przez Europę


Podróż przez Europę jako prezent „od Europy” w roku 18. urodzin - to zamysł inicjatywy UE dla młodych mieszkańców Starego Kontynentu. Doświadczenie podróży ma również otworzyć młodzież na przekraczanie granic oraz poznawanie innych krajów i kultur.

UWAGA: Z POWODU EPIDEMII KORONAWIRUSA PROGRAM ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

Prawie 350 tys. młodych osób z całej Europy zgłosiło się do udziału w 4 pierwszych rundach konkursu a laureatami zostało 70 tys. z nich. W ramach kolejnej edycji przewidziano możliwość zdobycia biletów przez 30 000 osób. Bilet programu DiscoverEU umożliwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, natomiast koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie, samodzielnie również rezerwują sobie noclegi i planują program podróży.

Kto może się zgłaszać:
- osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 30 czerwca 2002 r.;
- obywatele jednego z państw członkowskich UE;

Termin, czas i miejsce odbywania podróży:
- laureaci mogą wyruszyć w podróż w okresie od 1 lipca 2020 r. (dzień pierwszego wyjazdu) do 28 lutego 2021 r. (dzień ostatniego powrotu do kraju);
- podróż może trwać minimum jeden dzień, a maksymalnie miesiąc;
- na trasie podróży musi się znaleźć co najmniej jeden kraj członkowski UE inny od kraju zamieszkania.

Zasady konkursu
Zgłoszeń dokonuje się online, poprzez formularz zgłoszeniowy. Niezbędne będzie podanie danych osobowych i szczegółów dotyczących podróży (patrz punkt poniżej). Przewidziano udział w quizie, który będzie zawierał pięć pytań wielokrotnego wyboru na temat kultury i różnorodności Europy oraz unijnych inicjatyw skierowanych do młodych osób. Ponadto trzeba będzie udzielić odpowiedzi na pytanie dodatkowe, co ułatwi Komisji Europejskiej wybór uczestników w sytuacji, gdy zgłoszeń będzie zbyt dużo.

Zasady odbywania podróży
Większość trasy laureaci pokonują koleją, ale bilet DiscoverEU umożliwia także, w wyjątkowych przypadkach, podróż autobusem lub promem. Istnieje możliwość zrealizowania podróży w grupie (maksymalnie 5-osobowej), a także wyboru elastycznego lub ustalonego planu podróży. W tym pierwszym można zaplanować dowolną liczbę krajów, które chce się odwiedzić, w tym drugim – tylko dwa. Maksymalna wartość biletu to 260 euro (na osobę).

Termin zgłoszeń: UWAGA: Z POWODU EPIDEMII KORONAWIRUSA PROGRAM ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

Więcej informacji, szczegółowe zasady, najczęściej zadawane pytania i porady dla podróżujących można znaleźć na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
Strona facebookowa inicjatywy

#konkursy #kultura #młodzież #podróże #Europa #discovereu