Granty -

Dodatkowe możliwości w programie Erasmus+ Sport


Sport powszechny, innowacje infrastrukturalne, zrównoważony rozwój poprzez sport: to tegoroczne obszary Działań przygotowawczych i Projektów pilotażowych w sektorze Sportu Erasmus+. 

Komisja Europejska ogłosiła jesienny nabór wniosków w dwóch dodatkowych działaniach w ramach centralnego programu Erasmus+ Sport: 

  • Działania przygotowawcze: Programy wspierające sport powszechny oraz innowacje w infrastrukturze sportowej (Grassroots sports programmes and infrastructure innovation);
  • Projekty pilotażowe: Sport dla ludzi i planety – w nowym, europejskim podejściu do zrównoważonego rozwoju (Sport for People and Planet – a new approach on sustainability through sport in Europe).

Czas realizacji

W obu kategoriach projekty będzie można realizować w okresie od 12 do 18 miesięcy.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny grant, o który można się ubiegać wynosi 400 000 euro. 

Jak aplikować

Wnioski wypełnia się online w języku angielskim i składa poprzez portal Funding & Tender Opportunities. 

Budżet

Całkowity budżet programu wynosi:

  • 1 437 074 euro dla Projektów pilotażowych
  • 1 945 500 euro dla Działań przygotowawczych.

Kto może złożyć wniosek

Instytucje i organizacje działające w obszarze sportu i aktywności fizycznej z krajów członkowskich UE (włączając w to terytoria zamorskie). Dotyczy to również podmiotów powiązanych, zaangażowanych w działania projektowe.

Więcej informacji i zaproszenie do składania wniosków znajdują się na stronie:

https://sport.ec.europa.eu/funding

#erasmus+ #sport #sportpowszechny #programwspierajacy #sportdlaludziiplanety

stopka strony