Eksperyment Wymiana - stacjonarnie, online lub hybrydowo

Program wspierania projektów STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży


Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Cel

Zwiększenie wśród uczniów wiedzy z zakresu STE(A)M, twórczego i krytycznego myślenia oraz międzynarodowego doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. 

STE(A)M - Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. 

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać szkoły, organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Zasady

Zasady realizacji projektu:

 • spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
 • temat wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do zagadnień z zakresu STE(A)M;
 • tytuł, opis projektu, jak i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu;
 • minimum 50% programu stanowił praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań;
 • wspólnie realizowany program trwa od 4 do 14 dni i grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników;
 • podsumowanie dokumentacją powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

Formalności aplikacyjne

Dofinansowanie

Projekty stacjonarne: 

 • dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego;
 • na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.

Projekty online: 

 • PNWM przyznaje dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online.

Stawki dofinansowania.

Dodatkowe informacje

Terminy składania wniosków:

 • do 28 lutego,
 • do 30 kwietnia,
 • do 30 września.

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Eksperyment Wymiana”.

Decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Eksperyment Wymiana” PNWM podejmie po upłynięciu terminu nadsyłania wniosków. Informacja o niej zostanie przesłana najpóźniej 4 tygodnie po ww. terminach.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Dodatkowe informacje na stronie programu.

#wymiany #projektymłodzieżowe #nauka #stam #wymianymłodzieżowe #wspólnanauka #eksperymenty #naukiścisłe

stopka strony