Erasmus+ Jean Monnet: Centra doskonałości (Nauczanie i badania)


Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana Monneta).

Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów programu Jean Monnet - Katedry oraz Moduły)

Program Jean Monnet działa w ramach programu Erasmus+, wspierającego edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Centra doskonałości sa częścią akcji Nauczanie i badania.

Centrum Doskonałości ma na celu rozwijanie synergii między różnymi dziedzinami i zasobami związanymi z naukami o Europie, a także podejmowanie wspólnych międzynarodowych działań i budowanie więzów z instytucjami akademickimi z innych krajów. Centrum jest również otwarte na współpracę ze społeczeństwem obywatelskim.

Centra Doskonałości Jeana Monneta odgrywają istotną rolę w dotarciu do studentów z wydziałów zwykle niezajmujących się kwestiami Unii Europejskiej oraz do decydentów, pracowników służby cywilnej, organizacji obywatelskich i całego społeczeństwa. Beneficjent grantu przejmuje odpowiedzialność naukową za funkcjonowanie Centrum.

Działania
Centra Doskonałości Jeana Monneta prowadzą jeden lub więcej następujących rodzajów działalności:
– organizowanie i koordynowanie zasobów ludzkich i dokumentalnych związanych z nauką o Unii Europejskiej;
– prowadzenie działalności badawczej dotyczącej Unii Europejskiej (funkcja badawcza);
– opracowywanie treści i narzędzi dotyczących UE w celu aktualizacji i uzupełniania oferowanych kierunków studiów i programów nauczania (funkcja dydaktyczna);
– stymulowanie debaty i wymiany doświadczeń na temat UE (funkcja think-tanku);
– systematyczne publikowanie wyników działań badawczych.

Kto może aplikować
Wniosek o granty składają instytucje szkolnictwa wyższego z dowolnego kraju. Instytucje z Krajów Programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Instytucje szkolnictwa wyższego wnioskujące o utworzenie Centrów Doskonałości muszą wyznaczyć beneficjenta grantu Katedra Jeana Monneta, który przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie Centrum. Dlatego też o granty na Centra Doskonałości Jeana Monneta mogą aplikować wyłącznie te instytucje szkolnictwa wyższego, które otrzymały grant Katedra Jeana Monneta w ramach wcześniejszych konkursów. W każdej uczelni wsparcie może otrzymać tylko jedno Centrum Doskonałości Jeana Monneta.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Czas trwania projektu: 3 lata.

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
22 lutego 2018 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

#aktywność #demokracja #badania #studenci #szkolenia