Erasmus+ Jean Monnet: Projekty (Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki)


Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji.

Granty na wsparcie przedsięwzięć służących badaniu nowych metodologii nauczania oraz upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji.

Program Jean Monnet działa w ramach programu Erasmus+, wspierającego edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Projekty Jean Monnet są częścią akcji Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki (Debata orientacyjna ze światem akademickim).

Cele programu Projekty Jean Monnet określają trzy następujące kategorie projektów:
Innowacje: badanie nowych perspektyw i różnych metodyk,
Wzajemne inspirowanie się: dyskusja i refleksja na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej;
Upowszechnianie treści: działania informacyjne i upowszechniające wiedzę.

Działania priorytetowe
Przykładowe działania dla poszczególnych kategorii projektów zostały opisane w przewodniku po programie (str. 247).

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje szkolnictwa wyższego i inne organizacje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej.
Wnioski powinny być składane przez pojedyncze instytucje, realizacja założonych działań może jednak przewidywać udział innych partnerów.
W działania mogą być zaangażowane szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie, nie mogą jednak składać wniosków.

Budżet
Maksymalne dofinansowanie projektu w ramach programu Jean Monnet wynosi 60 tys. euro (75 proc. ogólnych kosztów projektu).

Długość trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata)

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
22 lutego 2018 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

#kultura #demokracja #badania #studenci #nauczyciele