Erasmus+ Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży


Wymiany wirtualne to jeszcze jedna możliwość nawiązania współpracy z młodzieżą z innych krajów. Pod względem filozofii, celów i tematów wymiany wirtualne nie różnią się znacząco od wymian odbywających się w realu. Cel pierwszy to edukacja międzykulturowa: wzajemne poznanie się i zrozumienie, dialog i budowanie relacji ponad granicami i różnicami kulturowymi. Cel drugi to rozwój kompetencji miękkich – w szczególności związanych z pracą w środowisku nowych mediów i budowaniem relacji w grupie na odległość. Tematami wymian mogą być wszelkie zagadnienia wzbudzające Wasze zainteresowanie – społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe… 

Cel

 • promowanie wirtualnych wymian jako uzupełnienie mobilności fizycznej w ramach programu Erasmus+, co pozwoli większej liczbie młodych osób korzystać z doświadczeń międzykulturowych i międzynarodowych,
 • sprzyjanie rozwojowi umiejętności cyfrowych i miękkich,
 • propagowanie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, w szczególności z internetu i mediów społecznościowych.

Zasady

Projekty mogą obejmować szeroki zakres działań online w zakresie:

 • dyskusje online młodych z organizacji młodzieżowych,
 • szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą a także dla nauczycieli/pracowników akademickich,
 • dyskusje pomiędzy studentami,
 • interaktywne otwarte kursy online wspierające interakcje między kursantami, nauczycielami, osobami młodymi i osobami pracującymi z młodzieżą.

Wymiany mogą przyciągnąć uczestników obu sektorów – Młodzieży (13- 30 lat) poprzez wymiany i Szkolnictwa Wyższego w formie kursów. Spotkania online odbywają się zawsze w małych grupach i zawsze moderowane są przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia. Działania skierowane są do osób z państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z Programem lub państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Kto może aplikować

 • organizacje młodzieżowe
 • instytucje szkolnictwa wyższego
 • organizacje publiczne lub prywatne prowadzące działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego lub młodzieży

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 organizacji.

Działania muszą być realizowane w krajach organizacji uczestniczących, a projekty trwają 3 lata.

Formalności aplikacyjne

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Dofinansowanie

W akcji tej stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Maksymalny budżet może wynieść 500 000 EUR. Przy najwyższej z kwot minimalna liczba uczestników to 2500 osób.

Budżet obejmuje m. in. takie kategorie jak:

 • zarządzanie projektem
 • szkolenia
 • organizacja wydarzeń
 • komunikacja i upowszechnienie
 • zapewnienie jakości

#wirtualnewymiany #spotkaniaonline #edukacjaprzezinternet #wdomuajednakmiędzynarodowo #interaktywnekursy #dyskusjeidebaty #młodzieżistudenci #poznajrówieśników

stopka strony