Europejska Nagroda dla Młodzieży


Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, która przyczynia się do sprostania najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć:
- studentów, wykorzystujących w swoich pracach i projektach najbardziej innowacyjne rozwiązania,
- młodych przedsiębiorców, wykorzystujących w kreatywny sposób internet i mobilne technologie komunikacyjne.

Efekty ich pracy powinny być lub przyczyniać się do powstania wartościowych społecznie projektów mających na celu poprawę warunków życia i będących odpowiedzią na cele zdefiniowane przez Radę Europy i strategię Europa 2020. Mogą to być projekty dotyczące np. wspierania chorych, rozwoju edukacji (szczegółowe kategorie wymienione są poniżej).

Studenci i młodzi ludzie do 33 roku życia (osoby urodzone po 1 stycznia 1984 r.), z jednego z krajów UE, Rady Europy, Białorusi lub Kosowa oraz krajów Unii dla Śródziemnomorza (łącznie 59 krajów). Do wyboru jest siedem kategorii oraz jedna kategoria specjalna:

1. Zdrowe życie – opieka zdrowotna, sport, żywienie, dobre samopoczucie;
2. Inteligentne uczenie się – edukacja, umiejętności cyfrowe, otwarta nauka;
3. Łączenie kultur – różnorodność, dziedzictwo, integracja, równość płci, muzyka;
4. Ekologia (go green) – równowaga energetyczna, bioróżnorodność, inteligentna infrastruktura, zmiany klimatu;
5. Aktywne obywatelstwo – dziennikarstwo cyfrowe, zaangażowanie w demokrację, spójność społeczna, prawa człowieka;
6. Zrównoważona ekonomia – edukacja finansowa, zatrudnienie, godna praca, inteligentny konsumpcjonizm, likwidacja głodu;
7. Otwarte innowacje – destrukcyjne gry, szalone projekty, cyfrowa magia, zmienianie świata na lepsze;
8. Kategoria specjalna 2017 – WODA: błękitna planeta, woda pitna, warunki sanitarne, zarządzanie zasobami wody.

Przedstawiony produkt lub aplikacja muszą być ukończone po 1 stycznia 2016 r., w pełni funkcjonalne w czasie zgłoszenia oraz dostępne poprzez internet, niezależnie od tego, pod kątem jakiego wykorzystania zostały utworzone.

W przypadku kilku zgłoszeń od jednej osoby każdy produkt, projekt lub aplikacja wymaga osobnej rejestracji. W każdej z kategorii wyłonieni będą trzej zwycięzcy.

Zwycięzcy będą zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się podczas festiwalu w Graz (Austria) w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2017 r. Organizator zapewnia zakwaterowanie, oferuje też ryczałt na pokrycie kosztów podróży.

Termin zgłoszeń: 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji

#konkursy #przedsiębiorczość, #środowisko #zdrowie #technologie #badania