Fajne Granty T-Mobile


Program grantowy dla pasjonatów i popularyzatorów programowania i nowych technologii wśród młodych ludzi.

Cel

Celem programu jest wsparcie inicjatyw i środowisk zajmujących się szerzeniem nauki programowania skierowanej do społeczności lokalnej.

Zasady

Zadaniem konkursowym jest wymyślenie scenariusza zajęć wraz z materiałami potrzebnymi do ich przeprowadzenia. Warunek konieczny: wszystko musi zmieścić się w jednym, niezbyt dużym pudełku. Komisja Grantowa, złożona z ekspertów z branży nowych technologii oraz przedstawicieli instytucji wspierających nowoczesną edukację, przydzieli środki na realizację najlepszych scenariuszy.

Laureaci pierwszego etapu otrzymają kolejne zadanie: wypełnienie dwóch pudełek (o wymiarach 53x43x28,5 cm, wielkość walizki transportowej) sprzętem o wartości do 1000 złotych każde. Zawartość pudełek powinna być identyczna. Za pomocą materiałów z pierwszego pudełka uczestnicy konkursu będą realizować warsztaty, a drugi egzemplarz prześlą do siedziby Fundacji CoderDojo wraz z dokumentacją rozliczeniową, aby otrzymać zwrot kosztów. Wszystkie przesłane pudełka wezmą udział w drugim etapie rozgrywki

Nadesłane Fajne Pudełka zostaną ocenione przez mentorów CoderDojo podczas zajęć z Ninja, czyli podopiecznymi Fundacji. Oceniane będą głównie dwa kryteria: innowacyjność oraz możliwość wykorzystania sprzętu już po zakończeniu programu grantowego. Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają zaproszenia na specjalne warsztaty w siedzibie partnera, firmie T-Mobile Polska.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji

Kontakt: kontakt@fajnegranty.pl

 

#aktywność #technologie #media #ngo #młodzież #osoby