Granty -

FLEX - roczne stypendium dla uczniów na naukę w szkołach średnich w USA


Program wymiany uczniów, umożliwiający spędzenie roku szkolnego i naukę w szkołach średnich w USA. Cały okres wymiany uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin.

Cel

Program wymiany uczniów, umożliwiający spędzenie roku szkolnego i naukę w szkołach średnich w USA. Cały okres wymiany uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin.

Program prowadzony jest przez American Councils for International Education (Amerykańska Rada ds. Międzynarodowej Edukacji), a finansowany w ramach środków Departamentu Stanu USA. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów świata z Europy, Eurazji i Azji Środkowej.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do programu spędzą w USA cały rok szkolny, mieszkając u amerykańskich rodzin goszczących i uczęszczając do szkół średnich. Do programu mogą się także zgłaszać uczniowie niepełnosprawni - od 1993 roku spośród blisko 25 tys. absolwentów programu około 300 to osoby niepełnosprawne.

Kto może aplikować
Program skierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjum oraz pierwszych klas liceum, urodzonych między 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2002 r.

Pozostałe kryteria
- status ucznia w chwili aplikowania;
- co najmniej dobre wyniki w nauce;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- spełnienie wymogów określonych dla osób ubiegających się o wizę typu J-1;
- obywatelstwo polskie, ważny paszport (co najmniej na czas uczestnictwa w programie).

Do programu nie mogą się zgłaszać osoby, które przebywały na terytorium USA przez 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat i/lub których członkowie rodziny aplikują lub aplikowali o wizę emigracyjną do USA,  mają plany emigracji lub już wyemigrowali.

Co pokrywa stypendium
- podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA;
- małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych;
- zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku;
- program szkolny w amerykańskiej szkole średniej;
- szkolenie przedwyjazdowe w Polsce;
- udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA;
- ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Udział w programie jest bezpłatny. Ze względu na różnice programowe należy liczyć się z tym, iż polska szkoła może nie zaliczyć roku szkolnego spędzonego w USA.
Aplikacja odbywa się poprzez formularz online.

Termin aplikowania: 17 października 2017 r.
Więcej informacji
Strona programu
Broszura informacyjna
Polski fanpage programu
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: poland @ americancouncils.eu

#stypendia #szkoła #studia #młodzież