Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich


Wsparcie projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości.

Cel

Celem konkursu jest wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Kto może aplikować

 • fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS;
 • stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w KRS;
 • stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wpisane do ewidencji właściwego starosty.

Zasady

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i poza formalnej,
 2. Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej
 3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci  i młodzieży
 4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych
 6. Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 8.000 zł) może przeznaczyć na wsparcie instytucjonalne swojej organizacji.
   

Formalności aplikacyjne

 • Zachęcamy do roboczego opracowania wniosków i budżetów w plikach dostępnych do pobrania. Przypominamy jednak, że skuteczne złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie formularza online na platformie witkac.pl, w terminie wskazanym w Regulaminie. Dostępne wzory są tożsame z formularzami, które zostaną opublikowane na platformie witkac.pl.
 • Link do wniosku online będzie dostępny od 01.03.2022 w generatorze wniosków FED, a także na stronie Programu Fundusz Pomocowy 2022-2023.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony