Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej


Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych działających w obszarach priorytetowych Fundacji im. Stefana Batorego – ochrony praw człowieka, równego traktowania, przestrzegania praworządności, ochrony środowiska i praw zwierząt.

Wsparcie przyznawane jest organizacjom, które ucierpiały w wyniku sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz tych, których działania i funkcjonowanie są zagrożone.

 

Kto może aplikować
O grant mogą się starać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, działające w obszarach priorytetowych Fundacji, w szczególności te, które w latach 2016-2019 realizowały granty w ramach programu Demokracja w działaniu.

 

Zasady programu
Organizacje starające się o grant powinny spełniać następujące kryteria:
- starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,

- mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,

- są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

 

Kwoty dotacji: od 10 000 do 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć dotację
Grant można przeznaczyć na koszty działań statutowych, m.in.: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Budżet programu: 1 000 000 zł.

 

Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana do 30 dni od złożenia wniosku.

 

Okres wydatkowania: do 31 grudnia 2020 r.

 

Jak aplikować
Wnioski przyjmowane są na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl

Więcej informacji

#ngo #wsparciengo #fundacjabatorego