Generacja 5.0


Granty na projekty skierowane do osób 50+, przyczyniające się do poprawy sytuacji zawodowej, zdrowotnej oraz większego zaangażowania w życie kulturalne

Cele programu:
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu oraz pobudzenie do aktywności zawodowej osób 50+;
– poprawna sprawności ruchowej i kondycji osób 50+;
– rozwój zainteresowań kulturalnych osób 50+.

Do kogo skierowany jest program?
Adresatem działań przewidzianych w projekcie muszą być osoby powyżej 50. roku życia, mieszkające w gminach do 20 000 mieszkańców. W konkursie dofinansowanych zostanie 20 projektów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:
– przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym;
– zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu;
– organizacja wydarzeń kulturalnych;
– usługa księgowa związana z projektem;
– koordynacja projektu;
– ewentualne porady specjalistyczne.

Wnioski o dotacje mogą składać:
– fundacje;
– stowarzyszenia;
– gminy;
– biblioteki publiczne;
– domy kultury.

Jak aplikować?
Wnioski składa się online poprzez stronę: www.dotacje.fundacjabgk.pl

Wysokość dofinansowania
Maksymalna kwota dotacji to 15 000 zł brutto, w tym nie więcej niż:
– 500 zł na koordynację projektu;
– 600 zł na usługę księgową;
– 4500 zł na organizację wydarzenia kulturalnego.

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #technologie #ngo