GLEN - staże w Afryce, działalność edukacyjna w Polsce


Udział w programie umożliwia młodym ludziom (21-30 lat) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski pracę w charakterze edukatora.

Cel

Udział w programie edukacyjnym PAH umożliwia młodym ludziom (21-30 lat) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski wolontariacką pracę w charakterze edukatora.

Wyjazdy na 3-miesięczne staże w organizacjach pozarządowych poprzedzone są szkoleniami z zakresu edukacji globalnej. Po powrocie do swoich krajów uczestnicy mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, dlatego program przeznaczony jest dla osób lubiących działać w środowisku lokalnym i bliski jest im temat wyzwań współczesnego świata. Uczestnicy po powrocie biorą także udział w seminarium podsumowująco-przygotowawczym RENew.

Udział w programie jest bezpłatny.

W 2019 roku program oferuje staże w Indiach, Nepalu, Kenii, Ghanie, Gambii i Ugandzie.

W programie udział weźmie 7 uczestników z Polski, każdy z nich odbędzie staż w innym kraju. Na każdy ze staży jadą dwie osoby (jedna z Polski oraz jedna z innego europejskiego kraju). Po powrocie ze staży uczestnicy współpracują z zespołem edukacji PAH przez co najmniej rok. Staż jest  elementem przygotowawczym do działalności edukacyjnej po powrocie.

Uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt w danym kraju, zwrot kosztów podróży na seminaria przygotowawcze oraz staż, a także zwrot pieniędzy za ubezpieczenie. Koszty wizy i szczepień są wkładem własnym uczestników.

Kto może wziąć udział
Warunkiem koniecznym do wyjazdu jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w edukację rozwojową, globalną lub humanitarną. Aplikować mogą osoby w wieku 21-30 lat.

Termin składania wniosków: 9 stycznia 2019 r., do godz. 13.

Więcej informacji, opis projektów w poszczególnych krajach wraz z terminami realizacji programu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej.

#aktywność #wyrównywanie #praktyki #wolontariat #młodzież