Konkurs "Global Junior Challenge”


Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.

Cele 

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi i ich nauczycieli do korzystania z nowych technologii, wymiany doświadczeń i naśladowania udanych inicjatyw. Konkurs organizowany jest co 2 lata.

Konkurs “Global Junior Challenge” nagradza projekty ze wszystkich dziedzin edukacji młodzieży, nie tylko te skierowane do szkół. Nie istnieją żadne ograniczenia geograficzne lub odnoszące się do skali projektu, konkurs przeznaczony jest dla wszystkich (od stron internetowych przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych do ogólnoświatowych projektów wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w szkoleniu on-line).

Kategorie, w których można przedstawić jeden lub więcej projektów, to:
    -Edukacja do 10 lat
   - Edukacja do 15 lat
   - Edukacja do 18 lat
    -Edukacja do 29 lat
    -Włączenie młodych ludzi do pracy

Kto może wziąć udział
- szkoły i uniwersytety (publiczne i prywatne);
- organizacje i instytucje;
- organizacje non-profit;
- firmy;
- ośrodki naukowe;
- osoby prywatne w każdym wieku.

Jak aplikować
Należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza online znajdującego się na stronie.

Nagrody:
-Rzymskie brązowe medale dla zwycięzców w różnych kategoriach
-Srebrne medale za najbardziej innowacyjne projekty włoskich szkół
-Urządzenie technologiczne do nagrody specjalnej „Tullio De Mauro”
-Nagroda pieniężna za projekt w kraju rozwijającym się

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #konkursy #wyrównywanie #technologie #media #rasizm, #szkoła #młodzież

stopka strony