Google.org Impact Challenge - Bezpieczeństwo w sieci


Dofinansowanie projektów społecznych, edukacyjnych, mających na celu przeciwdziałaniu nienawiści i ekstremizmowi w sieci oraz zwiększaniu bezpieczeństwa społeczności i rodzin w internecie.

Cel

Kto może wziąć udział w programie
O grant mogą aplikować organizacje charytatywne typu non-profit, inne organizacje non-profit, publiczne lub prywatne instytucje naukowe lub badawcze oraz firmy komercyjne działające na rzecz pożytku publicznego (pod warunkiem jasno sprecyzowanego celu dobroczynnego).

Zgłoszenia
Zgłoszenia można składać w języku polskim (lub angielskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim oraz włoskim). Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie dwa projekty, pod warunkiem, że dotyczą odrębnych działań. W przypadku dużych organizacji oraz szkół i uniwersytetów zgłoszonych projektów może być więcej (pod tym samym warunkiem).

Ocena zgłaszanych projektów będzie uwzględniać cztery kryteria:
wpływ (na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności i rodzin oraz przeciwdziałanie nienawiści i ekstremizmowi w internecie);
wykonalność (czy wiedza i/lub umiejętności zespołu są wystarczające lub zaproszono odpowiednich specjalistów);
innowacyjność (innowacyjne, kreatywne rozwiązania koncepcyjne lub wykonawcze);
możliwości dalszego rozwoju (czy projekt będzie się rozwijać lub będzie punktem odniesienia dla innych projektów w tej dziedzinie).

Ocena projektów
Oceny dokona Google.org, Institute for Strategic Dialogue, Ashoka.

Wysokość dofinansowania: od 50 000 euro do 1 000 000 euro.
W ramach dofinansowania można pokryć część kosztów bieżących, w tym tych związanych z zatrudnieniem.

Budżet programu: 10 000 000 euro.

Pozostałe rodzaje wsparcia Google to m.in. wsparcie mentorskie i konsultacje dotyczące działań marketingowych.

Więcej informacji, przykładowe projekty

#aktywność #demokracja #przedsiębiorczość, #prawa #technologie #media #ngo #rasizm, #badania #osoby

stopka strony