Google.org Impact Challenge dla innowacji na rzecz klimatu


Dofinansowanie nowatorskich, zakrojonych na szeroką skalę projektów, przyspieszających postęp technologiczny w zakresie informowania o zmianach klimatycznych i podejmowania stosownych działań.

Kto może aplikować

Aplikować mogą następujące organizacje mające siedzibę w kraju zamieszkania:

  • organizacje non-profit,
  • publiczne lub prywatne instytucje akademickie lub badawcze
  • przedsiębiorstwa społeczne nastawionego na zysk, których projekt ma wyraźny cel charytatywny.

Na potrzeby realizacji projektów można tworzyć Partnerstwa.

Do składania wniosków nie kwalifikują się organizacje zlokalizowane na Krymie, Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Rosji, tzw. Donieckiej Republice Ludowej (DNR) i Ługańskiej Republice Ludowej (LNR) lub Syrii oraz projekty w tych krajach. 

Zasady

Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Powinny poszukiwać rozwiązań, które poszerzą wiedzę na temat zmian klimatu dzięki opracowanym danym, a tym samym będą stanowić podstawę działań i strategii. Przykłady projektów:

  • mapowanie emisji w skali globalnej;
  • wskazanie społecznościom najskuteczniejszych miejsc do odbudowy ekosystemów;
  • wsparcie małych firm w zrozumieniu ich śladu węglowego.

Kryteria wyboru wniosków:

  • ambitne, transformacyjne rozwiązania;
  • realny, mierzalny wpływ na klimat i ludzi;
  • innowacyjne wykorzystanie technologii;
  • realistyczne, wykonalne działania.

Zdecydowana większość dofinansowania powinna być przeznaczona na realizację projektu. Beneficjenci powinni ograniczy wydatki do maksymalnie 10% całkowitego budżetu lub mniej na personel i koszty ogólne bezpośrednio związane z projektem charytatywnym. 

Beneficjenci mogą zostać zaproszeni do udziału w warsztatach i innych programach wsparcia, które pomogą w rozwoju ich projektu, organizowanych przez Google.org i organizacje zewnętrzne. 

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Programu.

Dofinansowanie

Wybrane organizacje otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 mln USD, a także wsparcie pozafinansowe ze strony Organizatora.

#klimat #środowisko #innowacje #technologie

stopka strony