Granty na działalność punktów Europe Direct


Granty na działania informacyjne i promocyjne dotyczące Unii Europejskiej w ramach sieci punktów Europe Direct, przyznawane na lata 2021-2025.

Wybrane Punkty staną się Partnerami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i będą miały za zadanie prowadzić działania informacyjne dotyczące Unii Europejskiej oraz wpływać na zaangażowanie obywateli.

Kto może aplikować
Zaproszenie jest skierowane do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne i działalność informacyjną związaną z Unią Europejską.

Dofinansowanie
Kwota dotacji rocznej w okresie 2021-2025 będzie wynosić 30 400 euro, za wyjątkiem roku 2021, który będzie obejmował okres od 1 maja do 31 grudnia (dotacja na 2021 r. wyniesie 20 267 euro).

Dodatkowo w 2021 r. przyznana zostanie jednorazowa dotacja w wysokości 3200 euro na wydarzenie promujące punkt Europe Direct.

Przyznane granty nie mają na celu pokrycia wszystkich kosztów – wybrani Partnerzy – punkty Europe Direct muszą pozyskać wystarczające środki na prowadzenie działalności Punktu.

Jak aplikować
Wnioski można składać za pomocą dedykowanego portalu.

Więcej informacji