Granty na działania propagujące amerykańską kulturę w Polsce


Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących amerykańską kulturę w Polsce.

Cel

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty propagujące w polskim społeczeństwie bogactwo i różnorodność kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i relacje międzyludzkie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.

Kto może aplikować

O granty mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media oraz osoby fizyczne.

Zasady

 • Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. dolarów, a osoby fizyczne w wysokości do 5 tys. dolarów.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja bądź osoba fizyczna może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • W przypadku organizacji (wymóg nie dotyczy osób fizycznych) warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie numeru DUNS i dokonanie rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok).

Formalności aplikacyjne

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie liczbę NOFO, czyli WAW-NOFO-FY21-03.
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:
  • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
  • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
  • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov  ( **Uwaga:  tylko organizacje mają obowiązek dokonania rejestracji w systemach DUNS, NCAGE i SAM –  osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu **)
 • Jeżeli o grant występuje osoba fizyczna:
  • Formularz SF424-I (Application for Federal Assistance SF424-Individual)
  • Formularz SF424B (Assurances for Non-Construction programs)

Więcej informacji na stronie organizatora.

#NOFO #USAPOLSKA #Kultura #KonsulatUSA

stopka strony