Granty na organizację wydarzeń w ramach Europejskiej Nocy Naukowców


Europejska Noc Naukowców to wydarzenie mające na celu przybliżenie działalności naukowców ogółowi społeczeństwa i zmotywowanie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej. Pokazuje różnorodność badań oraz podkreśla ich wpływ na nasze codzienne życie. 

Konkurs jest organizowany w ramach programu Marie Skłodowskiej-Curie,  Horyzont 2020, działania Doskonała nauka

Zasady:
Wydarzenia organizowane w czasie nocy naukowców mają co do zasady miejsce  w ostatni piątek września. Możliwa jest również organizacja wydarzeń poprzedzających i wspierających. Cel jest zawsze ten sam - zwiększenie świadomości społecznej na temat pozytywnej roli badań w społeczeństwie, szczególnie wśród młodych ludzi. Przykładowe działania to:
 

  • interaktywne eksperymenty przeprowadzane przez badaczy;
  • pokazy naukowe z udziałem publiczności;
  • debaty;
  • naukowe „speed dating” – spotkania z badaczami i zadawanie pytań;
  • konkursy (np. quizy naukowe, gry, puzzle, konkursy fotograficzne i plastyczne);
  • warsztaty dla dzieci;
  • wizyty z przewodnikiem w laboratoriach, instytutach badawczych i innych odpowiednich miejscach, które są zwykle zamknięte dla publiczności.

Kto może aplikować: 
Grant może być przyznany każdej osobie prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym

Dofinansowanie:
Wysokość dofinansowania zależy od skali proponowanych wydarzeń.

Więcej informacji

#badania #naukowcy #edukacja #młodzież #szkoły #fundacje #ośrodki #badawcze #firmy #organizacje

stopka strony