Granty na wsparcie programów społeczności LGBTQI+


Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 20 tys. dolarów na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności LGBTQI+ w Polsce.

Fundusze z tego programu mogą być wydane na:

 1. Programy edukacyjne, takie jak np. działania informacyjne i promocyjne, kampanie podnoszące świadomość, szkolenia dotyczące różnorodności i działań włączających, itp.
 2. Budowanie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności LGBTQI+ w Polsce, poprzez na przykład szkolenia z rzecznictwa, fundraisingu, dialogu społecznego, itp. Uwaga: fundusze są przeznaczone na realizację projektów i nie mogą być użyte wyłącznie na pokrycie kosztów stałych czy zakupu sprzętu.
 3. Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób, które świadczą usługi na rzecz społeczności LGBTQI+ i/lub ich rodzin lub wspierają je w inny sposób, takich jak terapeutów, prawników, pedagogów i innych.
 4. Programy wspierające młodzież LGBTQI+.
 5. Programy kulturalne opisujące społeczność LGBTQI+ i/lub podnoszące świadomość o społeczności LGBTQI+. 

Kto może aplikować

O granty mogą ubiegać się miejscowi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów.

Zasady

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny się ubiegać organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • Organizacje ubiegające się o grant muszą uzyskać numer DUNS i dokonać rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok).
 • Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 

Formalności aplikacyjne

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov .W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie liczbę NOFO, czyli WAW-NOFO-FY21-04.
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:
  • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
  • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
  • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov

Więcej informacji na stronie organizatora.