Granty podróżne


Granty podróżne dla młodych ludzi, których celem jest odkrywanie Starego Kontynentu. Efektem podróży powienien być raport opisujący doświadczenia.

Organizator oferuje cztery różne stypendia na podróż, z których wszystkie promują mobilność młodzieży. Można ubiegać się tylko o jeden grant z poniżej wymienionych:

 1. Stypendia na podróż do Grecji. We współpracy z Kreuzberger Kinderstiftung, Fundacja Schwarzkopf przyznaje dotacje na podróż o wartości 600 € na zwiedzanie i zwiedzanie Grecji. Podróżni muszą mieć stałe miejsce zamieszkania w Niemczech i powinni odpowiedzieć na to pytanie: „Wzory do naśladowania dla Grecji w Europie”,
 2. „Sustainable Travel” - podróżowanie z biletem Interrail-Global Pass. We współpracy z Deutsche Bahn Fundacja Schwarzkopf przyznaje bilety Interrail-Global Pass, które umożliwiają podróżowanie do 33 krajów w Europie przez maksymalnie dwa miesiące. Ten grant podróżniczy koncentruje się na temacie „Zrównoważone podróże”. Podróżni przeprowadzają niezależne badania na ten temat, skupiając się na sobie i dokumentując swoje odkrycia na wideo. Wnioskodawcy mogą wybrać między 2-miesięcznym, 15-dniowym biletem podróżnym lub 1-miesięcznym, 7-dniowym biletem podróżnym.

 3. Stypendia podróżne na temat „Przyszłość Europy”.  We współpracy z Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Fundacja Schwarzkopf przyznaje dotacje na podróż o wartości 600 € na badanie odpowiednich trendów i przyszłych zmian w Europie. Podróżni wybierają własny temat dotyczący jednego z poniższych tematów:

  * Prezydencja Niemiec w Radzie UE

  * Brexit i jego konsekwencje dla europejskich firm i pracowników

  * Integracja uchodźców na europejskim rynku pracy

  * Kreatywne przykłady firm międzypokoleniowych

  Podróżni dzielą się również swoimi wrażeniami i doświadczeniami w regularnych postach ze zdjęciami.

 4. Stypendia podróżne dla młodych ludzi bez ścieżki uniwersyteckiej. We współpracy z Kreuzberger Kinderstiftung, Fundacja Schwarzkopf przyznaje stypendia podróżne o wartości 600 € tym młodym ludziom, którzy nie posiadają matury ani równoważnego dyplomu ukończenia szkoły średniej pozwalającego na ukończenie studiów. Oczywiście każdy może ubiegać się o jakiekolwiek stypendium na podróż, jednak ten wyraźnie sponsoruje młodzież spoza uniwersytetu. Podróżni muszą mieć stałe miejsce zamieszkania w Niemczech.

Grant przyznawany jest osobom wieku 18-27 lat.

Formularze aplikacyjne dostępne są w języku niemieckim i angielskim.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #demokracja #młodzież