Granty -

Horyzont 2020: Granty ERC dla początkujących naukowców


Pogram grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki.

Granty dla początkujących naukowców przyznawane przez Europejską Radę ds Badań Naukowych (European Research Council – ERC) mają za zadanie wesprzeć naukowców w realizacji pionierskich badań z różnych dziedzin nauki.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych
 (ERC) to europejska inicjatywa utworzenia funduszu, który ma na celu wsparcie najlepszych naukowców, inżynierów i uczonych w Europie. Jej zadaniem jest wspieranie badań najwyższej jakości, badań pionierskich we wszystkich dziedzinach nauki, poprzez przyznawanie grantów (drogą konkursową).

Granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grant)
Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorczych liderów badań naukowych zamierzających stworzyć lub wzmocnić odpowiedni zespół badawczy i rozpocząć niezależne badania naukowe w Europie. Program skierowany jest do obiecujących naukowców, którzy mogą udowodnić swoje predyspozycje do zostania niezależnymi badaczami. Wspiera tworzenie nowych doskonałych zespołów badawczych oraz wzmacnia niedawno utworzone zespoły badawcze.W skrócie:
- Propozycja badań: pionierskie badanie w każdej dziedzinie nauki, inżynierii, wiedzy
- Główny Badacz: kandydaci mogą być dowolnej narodowości, posiadać doświadczenie obejmujące od 2 do 7 lat pracy naukowej po uzyskaniu tytułu doktora (lub równoważnego) oraz dorobek naukowy wskazujący na duży potencjał i perspektywy rozwoju.
- Organizacja goszcząca: posiadająca osobowość prawną publiczna lub prywatna organizacja badawcza z siedzibą w jednym z krajów UE lub kraju stowarzyszonym (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Republika Macedonii, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Mołdawia i Wyspy Owcze)
- Grant: do 1,5 miliona euro na grant (w wyjątkowych przypadkach do 2 milionów euro)
- Czas trwania: do 5 lat
- Zaproszenie do składania wniosków publikowane jest raz w rokuJak składać wniosek
Aplikacje na granty ERC powinny być składane ze wsparciem i w imieniu instytucji goszczącej. Można je składać tylko w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do składania wniosków publikowane w Internecie przez Participant Portal Submission Service (PPSS).Termin składania wniosków upłynął: 3 lutego 2015 r., o godz. 17 czasu brukselskiego.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

- Więcej informacji
- Wszystkie granty programu znajdują się na liście