I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek


W roku 2023 konkurs nie będzie ogłoszony. 

Wspieranie procesu integracji młodych migrantów pochodzących z różnych środowisk kulturowych z ich rówieśnikami w Polsce.

Cel

Cele Konkursu regrantingowego są następujące:

  • proces integracji młodych Polek i Polaków z młodymi migrantami i migrantkami w Polsce. Ich wynikiem ma być popularyzacja wielostronnego dialogu i oddawania głosu migrantom i migrantkom w kształtowaniu przekazów na temat współczesnych migracji,
  • budowanie bardziej otwartego i pokojowo nastawionego społeczeństwa, funkcjonującego w oparciu o założenia kultury włączającej i oddawania głosu migrantom i migrantkom oraz uchodźcom i uchodźczyniom w Polsce, 
  • podnoszenie świadomości młodzieży i szerokiej publiczności na temat zagadnień związanych z migracją i integracją migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim.

Kto może aplikować

O grant mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe.

Zasady

Oferent musi posiadać doświadczenie w jednym z poniższych obszarów: 

  • praca z młodzieżą i/lub migrantami i migrantkami i / lub ichodźcami i uchodźczyniami w edukacji antydyskryminacyjnej, globalnej i/lub włączającej na temat współczesnych migracji oraz różnorodnych jej zagadnień,
  • podnoszenie świadomości młodzieży na temat współczesnych migracji,
  • tworzenie przekazów medialnych i publicznych, w tym w mediach społecznościowych, na rzecz upowszechnienia wiedzy o współczesnych migracjach w wymiarze lokalnym, krajowym, europejskim i/lub światowym skierowanych do młodzieży i/lub szerokiej publiczności,
  • realizacja działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności, dotyczących tematu współczesnych migracji.

W przypadku niedawno powstałych oferentów nieposiadających jeszcze powyższego doświadczenia, dopuszcza się, by takie doświadczenie miała kadra zarządzająca organizacją lub osoby występujące jako koordynator / koordynatorka składanej oferty. 

Odbiorcy i odbiorczynie działań:

  • młodzież w wieku 13-35 lat mieszkająca w mniejszych miastach i miejscowościach,
  • migranci i migrantki w wieku 13-35 lat mieszkający w Polsce.

Oczekuje się, że każdy Realizator w ramach realizacji zadania dotrze do nie mniej niż 4000  odbiorców i odbiorczyń.

Budżet

Na realizację zadań przeznaczono pulę środków w wysokości 256.500,00 zł

Minimalna kwota dofinansowania to 30.000,00 zł, natomiast maksymalna kwota to 85.500,00 zł

Wkład własny - 5%.

Dodatkowe informacje

Po zapoznaniu się z zasadami konkursu oferty składane są za pośrednictwem formularza.

Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej DEAR 2018.

#konkurs #regranting #integracja #migracja #młodzież #ngo #świadomość

stopka strony