i-Portunus


Granty wspierające międzynarodową mobilność artystów, twórców i osób zawodowo zajmujących się kulturą w dziedzinie muzyki, przekładów literackich, architektury i dziedzictwa kulturowego. W 2021 r. odbędzie się łącznie pięć naborów.

i-Portunus to projekt pilotażowy finansowany na zlecenie Komisji Europejskiej i dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa przez konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu i Izolyatsia.

Cel

Mobilność realizowana w ramach programu ma na celu wsparcie współpracy międzynarodowej, rozwoju zawodowego i rezydencji artystycznych. Przy każdym z naborów podane są konkretne potrzeby i wymagania.

Zasady

Przyznane granty można wykorzystać na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania do jednego lub kilku krajów Kreatywnej Europy. Całkowity czas trwania mobilności musi wynosić od 7 do 60 dni, z uwzględnieniem dni podróży. Może być ciągły lub podzielony na segmenty i musi skupiać się na jednym projekcie. Dofinansowanie nie powinno być przeznaczone na transport towarów, dzieł sztuki lub materiałów.

Wnioskodawcy muszą zorganizować projekt z instytucją przyjmującą/partnerem/współpracownikiem w innym kraju (inspiracje dostępne są w bazie Transartists).
Projekt powinien odnosić się do jednego głównych celów programu, którym jest współpraca międzynarodowa, rozwój zawodowy czy twórcza rezydencja. Ponadto należy przedstawić dokumenty wykazujące, że wnioskodawca/wnioskodawcy opracowali plan współpracy z partnerem lub instytucją goszczącą oraz że partner/instytucja goszcząca jest zaangażowana w projekt. Wreszcie należy zilustrować, jak mobilność wpłynie na rozwój zawodowy lub ścieżkę kariery kandydatów. Projekt można realizować indywidualnie lub grupowo. Grupa to 5 osób, które realizują spójny projekt mobilności podróżując do tego samego kraju docelowego.

Projekty mobilności, w zależności od przebiegu pandemii COVID-19 i możliwości realizacji wyjazdów zagranicznych, mogą być realizowane stacjonarnie, wirtualnie bądź w formie łączonej.
 

Kto może aplikować

Artyści i osoby zawodowo zajmujące się kulturą (osoby lub grupy do 5 osób), które ukończyły 18 lat i mieszkają w kraju objętym programem Creative Europe. Z aplikowania wykluczeni są poprzedni beneficjenci programu i-Portunus.
 

Formalności aplikacyjne

Aby zaaplikować, należy założyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim na stronie my.i-portunus.eu
Aplikować należy indywidualnie, w przypadku grupy aplikację przesyła jedna, wyznaczona osoba.
 

Dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie wynosi 3000 euro na osobę. 

Dodatkowe informacje

Terminy:
28 lutego 2021 r., godz. 18:00 dla branży tłumaczeń literackich i muzycznej.
14 marca 2021 r., godz. 18:00 dla sektora architektury.
15 kwietnia 2021r., godz. 18:00 dla wnioskodawców z sektora muzyki oraz dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji

#projekty #artyści #twórcy #mobilność #kultura #architektura #muzyka #dziedzictwo #kulturowe #tłumaczenia #przekłady