IAESTE - program wymian studentów uczelni technicznych


Program umożliwia studentom uczelni technicznych zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.

Aby ubiegać się o praktyki IAESTE należy spełnić następujące warunki:
· być pełnoprawnym studentem uczelni wyższej
· IAESTE musi być reprezentowane w kraju studiowania
· studiować jedną z podanych niżej dziedzin:
Inżynieria: architektura, informatyka, inżynieria społeczna, elektryczna, żywności, środowiska, przemysłowa, mechaniczna, metalurgia, górnictwo, inżynieria procesowa.
Nauki przyrodnicze: biologia, chemia, biochemia, geologia, geofizyka, matematyka, farmacja, fizyka.
Inne: rolnictwo, gorzelnictwo, handel, ekonomia, leśnictwo, grafika, drukarstwo, ogrodnictwo, hotelarstwo, języki, tekstylia, weterynaria, technologia drewna.

W IAESTE wyróżnia się 3 podstawowe typy ofert:

  • Oferty AC – oferty, które pojawiają się w lutym i pierwszej połowie marca i w większości zawierają odbywające się w okresie wakacyjnym. Stanowią one największą grupę ofert w naszym procesie wymiany, przez co stwarzają najwięcej możliwości na wyjazd.
  • Oferty COBE (Continuous Online Based Exchange) – są publikowane na przestrzeni całego roku. Firma, do której aplikujesz otrzyma oprócz Twojej również inne aplikacje od studentów z całego świata i wybierze najlepszego kandydata.
  • Oferty FCFS (First Come First Serve) – również pojawiają się w ciągu całego roku. Od ofert COBE różnią się tym, że pracodawca otrzyma tylko Twoją aplikację.

Wszyscy praktykanci IAESTE otrzymują kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów do pracy. Dokładna wysokość kieszonkowego zależy od kosztów utrzymania w danym kraju i od pracodawcy. Praktykanci sami pokrywają koszty podróży do kraju goszczącego oraz ubezpieczenia na czas trwania praktyk. Większość krajów wysyłających wymaga opłaty za znalezienie miejsca. Jej wysokość określają narodowe komitety.

Aktualnie dostępne nabory.

IAESTE zajmuje się komunikacją z pracodawcą poprzez współpracę z krajem goszczącym IAESTE. Kraj goszczący wdaje niezbędne dokumenty do otrzymania pozwolenia na pracę lub wizy jeśli jest wymagana. Znajduje też zakwaterowanie, i większości wypadków, ustala program przyjęcia.

Każdy kraj IAESTE ma swoje własne kryteria i terminy kwalifikacji. Można ubiegać się jedynie o praktyki, którymi dysponuje narodowy komitet. Zwykle nie można określić preferowanego miejsc wyjazdu ani firmy. Szczegóły można uzyskać w krajowym przedstawicielstwie IAESTE. 
 

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#praktyki #studenci

stopka strony