Granty -

Iceland Conservation Volunteers


Wolontariat dla osób, które ukończyły 20 lat, nie boją się pracy fizycznej ani kapryśnej, islandzkiej pogody i chcą działać na rzecz przyrody. Projekty trwają osiem tygodni w kilku miejscach na terenie parków i rezerwatów. Zgłoszenia przyjmowane są na przełomie stycznia i lutego a wyjazdy realizowane w miesiącach wakacyjnych.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby sprawne fizycznie, które ukończyły 20 lat. Nie wymaga się określonych umiejętności, chociaż atutem będzie doświadczenie w aktywnościach na świeżym powietrzu, realizacji pieszych wycieczek, itp. Uczestnikom nieobce powinno być także doświadczenie obozowania pod namiotem. Mimo, że program realizowany jest latem to jednak notorycznie zmienne warunki atmosferyczne oraz odległości pomiędzy miejscami wykonywanej pracy stanowią zarówno przygodę, jak i wyzwanie! 

Zasady

Projekty trwają 8 tygodni i są realizowane w 5-osobowych grupach, które przemieszczają co tydzień lub dwa do innego miejsca zlokalizowanego na terenie islandzkich parków i rezerwatów przyrody. Grupami opiekują się liderzy. Pierwszy tydzień przeznaczony jest na szkolenie. Wolontariusze pracują około 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, ale z uwagi na pogodę konieczna może się okazać pewna elastyczność. Piąty tydzień wyjazdu to czas wolny. W weekendy, w zależności od harmonogramu, uczestnicy przemieszczają się między obozowiskami lub mogą odpoczywać.

Wolontariusze mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie w namiotach i  transport pomiędzy lokalizacjami, w których realizowany jest projekt. Nie jest wymagana opłata rejestracyjna, natomiast po stronie uczestników jest pokrycie kosztów transportu z miejsca zamieszkania do Islandii i z powrotem, a także dodatkowych kosztów wynikających z piątego tygodnia pobytu (czas wolny). Powinni także zadbać o odpowiednie ubezpieczenie.

Przykłady realizowanych działań

Prace wykonywane podczas projektów mają na celu ochronę natury i dbanie o utrzymywanie ścieżek przyrodniczych. Przykładowe zadania obejmują:

  • projekty naprawy ścieżek,
  • naprawy lekkich mostów, promenad i kanałów ściekowych,
  • drenaż i oczyszczanie ścieżek,
  • wyznaczanie dróg, prace geodezyjne, instalacja znaków,
  • usuwanie inwazyjnych gatunków roślin,
  • przesadzanie mchu lub endemicznej roślinności,
  • kształtowanie krajobrazu na obszarze uszkodzonych terenów,
  • zacieranie nielegalnych ścieżek i szlaków, itp.

Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami są żelazne pręty do przesuwania skał, kilofy, duże widły i łopaty.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz online.

Doatkowe informacje

Istnieje również możliwość wyboru krótszych projektów za pośrednictwem serwisów SEEDS, Volunteer Service czy Working Abroad.

 

#wolontariat #islandia #Iceland #Conservation #Volunteers #ochrona #przyrody #konserwacja #szlaków #ścieżek