Granty -

Infrastruktura kultury - MKiDN


Dotacje na projekty z zakresu infrastruktury kultury przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną oraz edukacyjną w zakresie kultury.

Rozwój infrastruktury kultury - priorytety
Priorytet „Infrastruktura kultury”
Priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”
Priorytet „Infrastruktura domów kultury”

Kto może wziąć udział w konkursie
1) uczelnie artystyczne;
2) publiczne szkoły artystyczne;
3) niepubliczne szkoły artystyczne;
4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości;
5) podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości;
6) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
7) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Budżet: 23 480 000,00 zł


Terminy składania wniosków upłynął: do 29 listopada 2019 r
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOIWięcej informacji

stopka strony