InterRail Global Passes


InterRail Global Passes umożliwia młodym ludziom darmową podróż pociągiem po krajach europejskich, w tym Turcji, przez 15 dni w ciągu jednego miesiąca. Podróż ma mieć charakter badawczy

InterRail Global Passes umożliwia młodym ludziom darmową podróż pociągiem po krajach europejskich, w tym Turcji, przez 15 dni w ciągu jednego miesiąca. Podróż ma mieć charakter badawczy.

O grant InterRail o wartości 372 euro mogą ubiegać się młodzi ludzie w wieku 17-27 lat, na stałe zamieszkujący w jednym z krajów Unii Europejskiej, Rosji lub Turcji przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzający datę złożenia aplikacji. Grant obejmuje łącznie 30 krajów.

Zasady przyznawania grantu 
Podróż musi mieć sprecyzowany temat badawczy, w roku 2017 jest to: “Protecting the climate and mobility in Europe - how can we take part in countering climate change?”. Temat ten powinen zostać opisany w aplikacji. najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu podróży, stypendysta jest zobowiązany do przedłożenia raportu zawierającego opis przedmiotu badań, odkrycia oraz refleksje na temat doświadczeń i wrażeń z podróży. Forma: raport pisemny, blog, vlog i in. (w języku angielskim lub niemieckim). Raport zostanie opublikowany.

Termin składania wniosków: 19 marca 2017 r.
Więcej informacji
Strona poświęcona grantom podróżnym

#aktywność #kultura #młodzież