Granty podróżne Fundacji Schwarzkopf


Granty podróżne dla młodych ludzi, których celem jest odkrywanie Starego Kontynentu. Efektem podróży powinien być raport przedstawiający doświadczenia.

Z powodu pandemii Covid-19 w roku 2021 program został zawieszony. O wznowieniu programu poinformujemy.

Cel:
Podróżowanie to najlepszy sposób na doświadczanie różnorodności Europy. Granty podróżne mają na celu umożliwienie młodym ludziom odkrywanie Starego  Kontynentu, przy jednoczesnej analizie bieżących problemów społecznych i politycznych. 
 

Ogólne zasady:
O granty mogą się ubiegać młodzi Europejczycy między 18 a 27 rokiem życia, którzy nie mieli jak dotąd okazji odbywać tego rodzaju podróży. Szczególnie zachęcane do udziału są osoby z terenów wiejskich i bez wykształcenia uniwersyteckiego. Z kolei odradza się udziału tym, którzy mieli już okazję prywatnie podróżować po Europie, uczestniczyć w programach takich jak Erasmus+ czy też osobom, które planują wykorzystać przyznany grant do realizacji prywatnych celów, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja Schwarzkopf przewidziała dwa rodzaje grantów podróżnych:
1. "Zrównoważona podróż".
2. "Przyszłość Europy".
 

1. "Zrównoważona podróż"
Grant finansowany jest przez Fundację Swarzkopf i Deutsche Bahn. Kandydować mogą osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w dowolnym kraju UE, Rosji lub Turcji. Grant zostaje przyznany w formie Interrail Global Pass - biletu, który umożliwia podróżowanie koleją po całej Europie w przeciągu miesiąca lub dwóch miesięcy (fizycznie spędzając w podróży odpowiednio 7 lub 15 dni). Zwycięzcy muszą wykorzystać swoją podróż aby przeprowadzić research na temat zrównoważonego podróżowania a następnie nie później niż w okresie 3 miesięcy po zakończeniu podróży zaprezentować wnioski w formie raportu video (vloga).

2. "Przyszłość Europy"
Grant finansowany jest przez Fundację Schwarzkopf oraz Stowarzyszenie Niemieckich Pracodawców (BDA). Kandydować mogą osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w dowolnym kraju UE. Podróż powinna odbyć się do jednego z krajów Unii Europejskiej i trwać minimum 3 a maksymalnie 6 tygodni. Wysokość dofinansowania to 450 € płatne przed podróżą i 150 € wypłacane po przedstawieniu i zaakceptowaniu raportu ze zrealizowaniu podróży. 
Wyjazd powinien obejmować projekt związany z jednym z tych czterech tematów: 
 

 • Prezydencja Niemiec w Radzie UE; 
   
 • Brexit i jego konsekwencje dla europejskich firm i pracowników; 
   
 • Integracja uchodźców na europejskim rynku pracy; 
   
 • Kreatywne przykłady firm międzypokoleniowych.
   

Nie później niż dwa miesiące po podróży zwycięzcy zobowiązani są do przesłania raportu z podróży i zrealizowanych badań, w formie opowiadania fotograficznego z podstawowymi informacjami, serii blogów, vloga lub pisemnego raportu. 
 

UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa terminy aplikowania i realizacji podróży zostały zawieszone do odwołania. 
Dalsze informacje będą dostępne na stronie oraz w mediach społecznościowych programu.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #młodzież #podróżowanie #interrail #schwarzkopf