Joseph Conrad Fellowship

Stypendium dla humanistów


Stypendium dla humanistów - studentów, absolwentów, młodych naukowców. Na uczestników czeka wsparcie finansowe, cykl semestralnych spotkań oraz wyjazd na Szkołę Letnią.

Cel

Celem Programu jest wsparcie uczestników w realizacji ich własnych projektów naukowych. Głównym zadaniem JCF jest zapewnienie warunków do wymiany myśli i rozwoju dla studentów, młodych naukowców i twórców.

Kto może aplikować

Uczestnikami Programu mogą być osoby do 35. roku życia zamieszkałe na terytorium Polski, które kształcą lub kształciły się na studiach prowadzonych przez polskie uczelnie.

Program jest skierowany do studentów, młodych naukowców i twórców z całej Polski, w szczególności realizujących przedsięwzięcia w dziedzinie: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, politologii i historii Polski.

Zasady

Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.

Joseph Conrad Fellowship obejmuje kilka elementów:

  • realizację przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
  • comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto;
  • cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
  • Szkołę Letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
  • recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA. 

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Instytutu De Republica. 

Dofinansowanie

W ramach Programu przewiduje się wsparcie finansowe, organizację cyklu wykładów i seminariów, zajęcia w szkole letniej, publikację tekstów opracowanych w czasie trwania Programu w Wydawnictwie Instytutu De Republica. W wyniku naboru zostanie wyłonionych od 20 do 25 uczestników Programu.

 

#stypendium #humaniści #WiekXIX #Polska

stopka strony